អរគុណសំណព្វចិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រ WB ARENA!

ត្រឹមតែ២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តមាត់ទឹក WB ARENA ចែកតូបអត់គិតថ្លៃជូនបងប្អូនសឹងគ្មានសល់!

កម្មវិធីនេះទទួលបានការជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយសារ បងប្អូនបានចូលរួមលេងនិងគាំទ្រតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់។ កុំភ្លេចតាមដាន WB ARENA នៅលើ Facebook ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបាននូវកម្មវិធីថ្មីៗ ប្លែកៗ សប្បាយៗជូនបងប្អូនម្តងទៀតក្នុងពេលខ្លីខាងមុខនេះ។ សូមអរគុណ .

 

 

Don't miss out WB Arena latest trends! Sign up for our newsletter today: