អេ… Fan របស់ ប៉ិបស៊ីទាំងអស់គ្នា! FREE Pespi for each registration at WB Arena ! តោះ!

អេ… Fan របស់ ប៉ិបស៊ីទាំងអស់គ្នា! Pespi Booth at WB Arena now … តោះ! FREE Pespi for each registration !!

ប៉ិបស៊ីផ្តល់ជូននូវរសជាតិភេសជ្ជៈដ៏ឆ្ងាញ់អស្ចារ្យដល់អ្នកតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣ មកម្ល៉េះ។ ប៉ិបស៊ីឆ្ងាញ់ចាប់មាត់ជាប់ចិត្តខ្លាំងមែនទែន!

 

Don't miss out WB Arena latest trends! Sign up for our newsletter today: